Frivilligcentralen Curamusianer
Genom att anmäla ditt intresse att bli frivillig kan du få hjälp att hitta ett uppdrag som passar dig. Det kan vara allt från att engagera dig i aktiviteter och evenemang på Träffpunkt Simonsland, besöksverksamhet eller egna idéer. Syftet med projektet är att bryta ofrivillig isolering och ensamhet.

Stiftelsen Curamus har nu i samarbete med Träffpunkt Simonsland gjort en extra satsning på äldre personer. Curamus betyder på latin "Vi hjälper" och det ska vi gemensamt göra genom att bryta barriärer och skapa vänner för medmänniskor som verkligen behöver det.

Du bestämmer själv vad du vill göra och hur mycket tid du vill lägga. Självklart får du introduktion till uppdraget, stöttning, försäkring och möjlighet till gemenskap med andra frivilliga/Curamusianer. Vi hjälper dig att hitta rätt uppdrag som ger glädje och energi!

Om du ser den blå personen på en av våra aktiviteter så vet du att vi gärna vill ha en frivillig som är med och hjälper till